Er man på udkig efter en rejse, er det alt andet lige også det man kan finde her på nettet. Det kan være inspirationen er lidt lav på nuværende tidspunkt, og man bare har brug for et par gode forslag. Man kan jo altid tjekke ud, hvilke steder er de mest populære og tage til. Så er det også et spørgsmål om, at man har lyst til og tage de steder hen, eller om det er noget som taler imod. Har man børn med, er det også en faktor, som man bliver nød til at tage med i formlen.

Det er dog nemt og få skræddersyet en ferie til en, hvis man går på nettet i dag. Her er der også søgemaskiner, som kan sørge for, at tage alle de steder fra, som ikke ligger op til det man forventer af sin ferie. Så hvis man har børn med, bliver man ikke foreslået steder, hvor det ikke er specielt attraktivt og have børn med til, og hvis der er andre præferencer der skal medregnes bliver de også det.